Ystyriaethau Allweddol Ar Gyfer Dewis Y Teclyn Codi Cadwyn Iawn

Mae teclyn codi cadwyn perfformiad uchel a gwydn yn hanfodol ar gyfer effeithlonrwydd gweithwyr, amgylchedd diogel ac i sicrhau bod prosesau gwaith yn mynd heb drafferth.Oherwydd ffrithiant yn arwain at ôl traul, mae teclynnau codi cadwyn o ansawdd gwael yn dirywio'n gyflym dros amser os cânt eu gweithredu dro ar ôl tro a heb gynnal a chadw priodol.

Dyma lle rydyn ni yn ASAKA Industries yn dod i mewn!Rydym yn wneuthurwr proffesiynol

mewn Offer Trin Deunydd ac rydym wedi gwasanaethu nifer o gwsmeriaid bodlon, boed yn gleientiaid mawr neu'n gwmnïau bach.

yna caniatewch i mi gyflwyno i chi sut i ddewis y teclyn codi cadwyn iawn yn fy marn i.

csdgvfsd

Yn gyntaf: Gallu a lifft

Mae'n bwysig gwybod uchafswm pwysau'r llwythi y mae'r offer yn eu codi.Yrllawteclyn codi cadwynmae angen i'r cynhwysedd fod yn fwy addas na'r llwyth pwysau uchaf er mwyn sicrhau diogelwch a gweithrediad priodol hyd yn oed gyda defnydd hirfaith.Mae angen i chi hefyd benderfynu faint o lifft sydd ei angen ar eich cais, sef y pellter sydd ei angen ar gyfer y gadwyn.Rydym yn argymell archebu cadwyni metel hirach ar gyfer rhyddid fel y gallwch ei ddefnyddio ar gyfer amrywiaeth o gymwysiadau.

Ail: Gwiriwch y Cyflymder

Mae cyflymder codi'r llwyth yn ffactor hanfodol wrth benderfynu ar y math o declyn codi cadwyn rydych chi am ei brynu hefyd.Mae modelau newydd ar gyfer cymwysiadau modern a all godi ar gyflymder uchel i gynyddu cynhyrchiant ac elw.Os mai'r pwrpas yn syml yw llwytho a dadlwytho, a symud safleoedd eitemau, yna mae cyflymder cymedrol yn ddigon.

cvfds

Trydydd: Math o Ataliad

Y ddau opsiwn cyffredin ar gyfer atal teclyn codi cadwyn yw trwy Hook mount.Fel y mae ei enw'n awgrymu, Mae swyddogaeth y bachyn ynghlwm wrth y brig gyda bachyn ac mae'r cysylltiad naill ai'n anhyblyg ac yn gallu troi.Mae'r bachyn troi yn caniatáu mwy o hyblygrwydd oherwydd ei fod yn caniatáu i'rcadwynbloci droi yn ystod gweithrediad.Mae'r dull ataliad lug yn defnyddio lugiau bollt i osod y teclyn codi cadwyn i'r troli ac mae'n arbennig o ddefnyddiol pan fo gofod cyfyngedig.

Mae ffactorau dylanwadol eraill yn cynnwys amodau amgylchynol, pa mor aml mae'r teclyn codi ar waith bob dydd, y math o lwyth, y math o droli i'w ddefnyddio. Y pwysicaf yw eich cyllideb.Os ydych chi'n ansicr o'ch gofynion, cysylltwch â ni a gadewch i'n tîm gwerthu cyfeillgar a phrofiadol ddarparu dadansoddiad ac ymgynghoriad manwl!


Amser postio: Mai-23-2022